Hanna Szumińska
Formularz
Kontaktowy
Aktualności

W branży nieruchomości w zakresie kwalifikacji rynkowych dzieje się najwięcej.

Samo "Zarządzanie nieruchomościami" zostało zaproponowane na dwa sposoby.

Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami opisała kwalifikację w sposób bardzo zbliżony do tej, która funkcjonowała jako kwalifikacja regulowana do 31.12.2013r. Poziom kwalifikacji pozostaje nadal na PRK6 (Polska Rama Kwalifikacji), czyli  warunkiem koniecznym jest ukończenie studiów pierwszego stopnia.

Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości opisało kwalifikację w dużo szerszym zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, ale umieściło ją niżej na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Przypadek złożenia dwóch konkurencyjnych kwalifikacji rynkowych, posiadajacych wiele wspólnych efektów uczenia  się rodzi pytanie o definicję czynności zarządzania nieruchomości i odniesienia do kwalifikacji rynkowej osoby Administratora.

Rynek zarządzania nieruchmościami możemy podzielić według następujących kryteriów:

1. rodzaj budynków: mieszkaniowka, powierzchnie handlowe, magazynowe, biurowe, hotele, obiekty sportowo- rekreacyjne, służba zdrowia itp.

2. wykonywane czynności: rozliczanie księgowo- finansowe, serwisowanie obiektów budowlanych, usługi w zakresie utrzymania terenów zewnętrznych, obsługa prawna itd.

3. wykonywania czynności zarządzania: planowania, nadzoru nad realizacją oraz administrowania: bieżącej kontroli, czynności operacyjnych, realizowania celów jednostkowych założonych dla nieruchomości.

W którym momencie nastąpi spotkanie i wspólne uzgodnienie mapy kompetencji w Zarządzaniu nieruchomościami przekonamy się już nie długo.

Aktualnie obie kwalifikacje są już po etapie konsultacji z Ministrem Budownictwa i Infrastruktury.

W rejestr zostanie wpisana tylko jedna kwalifikacja i ona oczywiście bedzie podlegać raz na trzy lata ocenie. Gdy zostanie jednak wpisana to prawie na zawsze. Nawet jeśli nie będzie  nadawana to wtedy uzyska status "archiwalnej" i bedzie mogła zostać przywrócona pod określonymi warunkami. A jeśli jedyna aktywna Jednostka Certyfikująca straci swoje uprawnienia to w tym momencie kwalifikacja uzyska status "zawieszonej".

Rynek nieruchomości jest mi szczególnie bliski ze względu na długoletnie zarządzanie nieruchomościami. Organizacja usług, zarządzanie w nieruchomościach małych i dużych, i odnalezienie Człowieka, który ma świadczyć  usługi i wypracowanie wspólnych ustaleń z Człowiekiem, który zleca usługi jest to nie lada wyzwanie.

Opisywanie kwalifikacji, które składać się będą z zestawow efektów uczenia się ułatwia to spotkanie.

cdn.

28.02.2017r.