Hanna Szumińska
Formularz
Kontaktowy
Jak zarabiać na certyfikacji?

Należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień Jednostki Certyfikującej.

Drogi są dwie. Na etapie powstawania rejestru dobrze jest zgłosić kwalifikację, którą potem będzie można nadawać. Koszt wpisania kwalifikacji to 2000zł (MEN)

Jeżeli kwalifikacja jest juz w systemie możemy jednynie wystąpić o nadanie uprawnień jednostki certyfikującej.

Przyznanie tych uprawnień  zobowiązuje podmiot do wpłaty 10 000zł.