Hanna Szumińska
Formularz
Kontaktowy
W czym pomagam?

Kiedy zmieniają się warunki zewnętrzne poprzez nowe uregulowania prawne powstaje szansa, aby wykorzystać zmiany i popłynąć z nimi do przodu w swoim życiu.

Nieprzyjmowanie zmian do wiadomości i ich bagatelizowanie powoduje dla tych, którzy do tej pory działali w branży, duże prawdopodobieństwo kurczenia się ich działalności.

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z 22.12.2015r. ma podstawowe zadanie: utworzenie jednego miejsca, w którym każdy czyli: pracodawca, uczeń, bezrobotny, pracownik urzędu pracy, minister, doradca zawodowy itd. znajdzie informację o kwalifikacjach dostępnych na rynku i podmiotach, w których może je uzyskać/certyfikować.

Jeśli szkolisz i certyfikujesz, kształcisz w formie studiów podyplomowych pokażę, w jaki sposób opisać Twoje kwalifikacje  jako kwalifikację rynkową lub formalną cząstkową; pokażę, jak możesz zacząć zarabiać na certyfikacji i jak budować przewagę konkurencyjną na rynku edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej!

Odkryję przed Tobą nowe możliwości, które płyną z działania systemu!!! Być może to dla Ciebie nowe źródło dochodów!!!