Formularz
Kontaktowy
O firmie

Dane  firmy:

Leonardo

    Hanna Szumińska

 

Wpis do Ewidencji Działalności  Gospodarczej w Swarzędzu z 16 XII 2004r. nr 12217

NIP: 777-116-46-83

Regon: 639770163

 

Uprawnienia Zarządcy Nieruchomości:

Hanna Szumińska licencja zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami  nr 16933 wydana przez Ministra Infrastruktury na podstawie art.192 Ustawy z 21.VIII 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości  50 000,00 EUR