Korzystaj za darmo

Tutaj znajdziesz adresy stron internetowych, aplikacji z potrzebną w życiu wiedzą nie tylko dla przedsiębiorców.

Jakie dane

Dla kogo?

Adres strony

Polska Rama Kwalifikacji, kwalifikacje, studia, szkoły

Dla każdego, kto szuka opisów kwalifikacji, uczelni i szkół Kto szuka opisów walidacji i zestawów efektów uczenia się

Informacje o zawodach

Osoby wybierające zawód, szkoły, studia, dla doradców zawodowych, firm szkoleniowych

Prowadzenie działalności gospodarczej

Sprawdzanie firm, które dzialają lub już nie działają, sprawdzanie adresu do doręczeń, sprawdzanie nazw firm funkcjonujących, sprawdzanie PKD, pełnomocników

Prowadzenie spółek, stowarzyszeń, fundacje

Sprawdzanie spółek, które dzialają lub już nie działają, sprawdzanie osób upoważnionych, adresu do doręczeń, sprawdzanie nazw firm funkcjonujących, sprawdzanie PKD, pełnomocników

Wartości otrzymanych dotacji środków pomocowych de-minimis i innych

Składający wnioski o dofinansowanie, osoby chcące sprawdzić jakie kwoty zostały wypłacone z powodu np. covida

Profil zaufany

uzyskanie możliwości logowania i podpisywania dokumentów w elektronicznej formie

Dobieranie zrozumiałych słów na stronach www i w przekazach informacyjnych

sprawdzenie, jakie słowa są zrozumiałe w przekazie reklamowym, informacyjnym, jakich synonimów można użyć, żeby zastąpić

Pobierz za darmo

Darmowy E-book

Zmierz i zważ to co umiesz,
wiesz i co już robiłeś

Darmowy E-book: Zmierz i zważ to co umiesz, wiesz i co już robiłeś.
Darmowy fragment książki

Fragment książki o wychodzeniu
z bezdomności